Administratieve boetes van de MIVB

 Vanaf 2008       Brussels Gewest

Respect tonen voor elkaar en voor onze gemeenschappelijke waarden en infrastructuur zijn belangrijk in een drukke stad als Brussel. Omdat we merkten dat niet iedereen dat even goed begrepen had in de voertuigen en aan de haltes van de MIVB gingen we samen op zoek naar een oplossing. In 2008 voerde de MIVB administratieve boetes in om actief het wangedrag en het gevoel van straffeloosheid te bestrijden.

In maart 2008 werd een grote sensibiliseringscampagne gelanceerd om gebruikers van het openbaar vervoer in Brussel duidelijk te maken dat asociaal gedrag niet langer door de beugel kon.
Sindsdien treden we actief op tegen het blokkeren de deuren, verstoren van de orde, het aanbrengen van beschadigingen, … en worden vandalen en onruststokers ook effectief geverbaliseerd. Elke persoon die op het moment van de feiten minstens 16 jaar oud is en een inbreuk begaat kan een administratieve geldboete krijgen. Deze boete bedraagt maximum 500 euro.

In 2016 werd de procedure om administratieve boetes op te leggen op vraag van de Brusselse regering efficiënter gemaakt. Tot dan was Brussel Mobiliteit bevoegd om boetes op te leggen na processen-verbaal door agenten van de MIVB. Om het systeem sneller en efficiënter te maken, is het nu de MIVB zelf die administratieve boetes oplegt.

Daarnaast krijgen minderjarigen ouder dan 16 jaar sinds 2016 de kans om als overtreder te kiezen voor een bemiddelingsprocedure. Na een gesprek met de MIVB wordt de boete dan omgezet in gemeenschapsdienst.