À Fonds

 Vanaf 2014      Brussels Gewest

“À Fonds” is het Jongerenfonds dat sinds november 2015 straffe ideeën van jonge Brusselaars ondersteunt. Jongeren hebben vaak geen toegang tot de reguliere projectsubsidies. Dit nieuwe initiatief wil hen stimuleren in het organiseren van culturele, artistieke, sociale, sportieve of educatieve projecten, van en voor kinderen en jongeren.

Iedereen tussen de 12 en 26 jaar met een straf idee kan aankloppen bij het fonds. De jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zorgt voor de nodige ondersteuning en helpt de jongeren op weg. Een jury samengesteld uit jonge mensen die elke dag met hun beide voeten in de leefwereld van kinderen en jongeren staan beoordelen de projecten. Deze vrijwilligers én professionelen uit het Brusselse werkveld kiezen welke straffe ideeën of projecten kunnen rekenen op een bedrag van maximaal 3000 euro. Een fonds voor én door jongeren dus.

Met een jaarlijks budget van 28.000 euro zet het fonds in op experiment. “À Fonds” geeft de experimenten van jongeren een duwtje in de rug, en daarvoor is niet altijd veel geld of een complex subsidiedossier nodig. Dat sommige projecten misschien zullen mislukken is niet erg: jongeren moeten kunnen fouten maken en daaruit leren.