Eerste elektrische laadpaal van Brussels netwerk ingehuldigd

Snelle uitrol van het uniform elektrische laadpalen-netwerk op gewestelijk niveau

Snelle uitrol van het uniform elektrische laadpalen-netwerk op gewestelijk niveau

Vandaag werd de eerste elektrische laadpaal van het Brusselse elektrische laadpalen-netwerk “Charge.Brussels” in gebruik genomen door Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet. De vier eerste laadpalen die vandaag in Evere werden geplaatst maken deel uit van het Brussels netwerk, dat op korte termijn zal worden uitgerold verspreid over het Brussels Gewest.

“Met de lancering van het Brussels laadpalen-netwerk voor elektrische voertuigen nemen we opnieuw een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren en de Brusselse mobiliteit te moderniseren. Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op vlak van mobiliteit. We stimuleren Brusselaars en bezoekers hiermee om de overstap naar elektrische voertuigen te maken,” 

Pascal Smet

De Nederlandse operator PitPoint, die al sinds 2015 actief is in België (Gent, Antwerpen, …) kreeg de concessie toegewezen voor het plaatsen en uitbaten van een netwerk laadpalen voor elektrische wagens in de openbare ruimte. PitPoint beheert op dit ogenblik meer dan duizend publieke laadpunten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Snelle uitrol van het uniform elektrische laadpalen-netwerk op gewestelijk niveau

De vier eerste laadpalen die vandaag in Evere werden geplaatst maken deel uit van het Brussels netwerk, dat op korte termijn zal worden uitgerold verspreid over het Brussels Gewest. Dit netwerk bestaat uit 3 luiken:

  • Installatie van een “basisnetwerk”

Dit basisnetwerk bestaat uit 100 laadpalen met telkens twee oplaadpunten, wat neerkomt op ongeveer één laadpaal per km2. De bepaling van de locaties gebeurt door het gewest in overleg met de gemeenten zodat er een goede spreiding is van de laadpalen over het volledige gewest.

  • Installatie “op vraag van de burger”

Dit is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein en geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in de omgeving (250m). Zij kunnen vanaf het voorjaar een laadpaal aanvragen via de website charge.brussels.

  • Installatie van “extra laadpunten op drukbezochte plaatsen”

Dit luik zorgt ervoor dat het aantal laadpalen kan worden verhoogd op plaatsen waar de capaciteit niet voldoende is voor de vraag.

Het basisnetwerk elektrische laadpalen zal worden geïnstalleerd in de loop van 2019 en 2020. De concessie loopt tot eind 2028.

De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie.    

De laadpaal: model en gebruik

Het model dat door de concessiehouder werd voorgeteld garandeert het gebruik voor alle types elektrische wagens. Elke laadpaal heeft een hoogte van 1,6 meter en zal twee laadpunten hebben, hierdoor kunnen twee wagens op hetzelfde ogenblik opgeladen worden aan de laadpaal.  Het elektrische vermogen van een laadpaal bedraagt 22kW, ofwel 11kW per laadpunt. De laadpaal voorziet 100% groene energie.   

Gebruikers kunnen zich registreren via een platform en applicatie of occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Ook voor die occasionele gebruikers werd het proces zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

PitPoint engageert zich er bovendien ook toe om gebruikers 24/7 bij te staan via een helpdesk in drie talen (NL-FR-EN). Meer informatie kan je vinden via: www.charge.brussels

Prijzen en parkeerreglement

Parkeerreglement

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen voorzien, één per laadpunt. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis gedurende een periode van 6 uur. Wanneer de laadsessie na 22 uur zou aflopen mag de wagen tot de volgende ochtend 8 uur, op weekdagen, en 10 uur op weekenddagen gratis op deze plaats blijven staan.

Elke inbreuk op deze regel zal worden bestraft met een boete van €50.

Tarifering en keuze van de energieleverancier

Als concessiehouder stelt PitPoint het netwerk beschikbaar voor alle energieleveranciers voor een maximumtarief van  €26,85 centiem / KWh (exclusief BTW). De gebruiker kan nadien kiezen voor een energieleverancier afhankelijk van product en tarief.  

De prijzen voor de gebruikers zullen concurrentieel zijn en in de lijn liggen van de tarieven in steden als Amsterdam, Antwerpen, Gent en Luxemburg. Voor het systeem zonder registratie is een maximumtarief van € 38,99 centiem / KWh (BTW inbegrepen) voorzien, met een minimum van 5 KWh.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt van het Europese programma “Connecting Europe Facility”, gefinancierd door de Europese Commissie.

“De inhuldiging van deze eerste laadpaal staat symbool voor het begin van meer duurzaam vervoer en betere luchtkwaliteit in Brussel. Daar zet PitPoint clean fuels graag de schouders onder,”

Erik Kemink

CEO van Pitpoint Clean Fuels

Share This

Share this post with your friends!