Een nieuwe werfordonnantie

De werven beter coördineren en de handelaars vergoeden in Brussel

De werven beter coördineren en de handelaars vergoeden in Brussel

We nemen een belangrijke stap om de Brusselse werven in de toekomst vlotter te laten verlopen en de hinder te beperken. Een nieuwe ordonnantie heeft als doel om de coördinatie van werven te verbeteren, de werfplanning te optimaliseren, een vijfjarenplan op te stellen met alle betrokken partijen, de hypercoördinatie te bestendigen, en langere werktijden toe te laten. Er zal bovendien een Brussels kader worden gecreëerd dat het mogelijk maakt om de handelaars die hinder ondervinden door werven te vergoeden.

“Sinds het begin van deze legislatuur respecteren wij de deadlines voor onze werken in de openbare ruimte. De werken aan de Montgomery- en Stefaniatunnels, het Vanderkindereplein of aan de Poincarélaan bijvoorbeeld worden binnen de aangekondigde termijn voltooid. Maar we willen verder gaan. Dat doen we door de duur van de verschillende werven in de toekomst in te korten. We gaan de werktijden van de arbeiders op de werven uitbreiden. Op dit ogenblik schrijven we dit reeds systematisch in de lastenboeken, maar nu gaan we dit ook wettelijk opleggen. Het beheer en de coördinatie van de Brusselse werven optimaliseren is van cruciaal belang in onze missie om onze stad op relatief korte termijn te vernieuwen. We doen er alles aan om er voor te zorgen dat Brussel intussen toegankelijk blijft en de hinder voor de Brusselaars zo beperkt mogelijk is. Om dit te doen werken we een vijfjarenvisie uit, versterken we de werfcommissie en optimaliseren we de hypercoördinatie van de werven.”

Pascal Smet

De coördinatiecommissie omvat de gemeenten, de politiezones, de MIVB, Brussel Mobiliteit, de DBDMH, … . Elke week buigt deze commissie zich over de nakende werven en bestudeert en keurt de omleidingen goed. Vorig jaar telden we 120.000 werven in de Brusselse openbare ruimte, waaronder 4000 belangrijke.

Voortaan zal ook een vertegenwoordiger van hub.brussels deel uitmaken van de coördinatiecommissie. Deze vertegenwoordiger zal de er voor zorgen dat de stem van de  economische actoren nog meer gehoor krijgt. Voor werven die gevolgen hebben voor handelszaken kunnen maatregelen worden ontwikkeld op maat van deze handelszaken. Zo kunnen er aangepaste leverzones  en specifieke werfsignalisatie worden voorzien, kunnen er ombudspersonen worden aangesteld en kunnen er concrete maatregelen worden genomen rond bijvoorbeeld netheid en de inkleding van de werf.

De schadeloosstelling van de handelaars vormt een belangrijke maatregel van deze nieuwe werfordonnantie. De van het Federale Overheid geërfde compensatieregeling voor handelaars bij openbare werken was verre van optimaal. Deze bestaande hulpvoorziening voorziet in een vergoeding van €73,30 per sluitingsdag, en dit enkel op voorwaarde dat de handelszaak gedurende minimaal één week zijn deuren sluit.

Dergelijke minuscule vergoedingen met strikte toepassingsvoorwaarden, gekoppeld aan zware en inefficiënte procedures leidden tot ontevredenheid. Het huidige systeem moest worden aangepast om aan de reële behoeften van de handelaars tegemoet te komen. Het nieuwe vergoedingssysteem voor de handelaars heeft onder andere als doel om de ondernemingen en de handelszaken opnieuw een centrale plaats te geven in de manier waarop de werven worden beheerd.

“Het was nodig een snelle, flexibele en pragmatische oplossing te vinden, die bovendien ook toeliet om de uitvoering van grootschalige stedelijke projecten te vergemakkelijken. Hierbij moest er beter gehandeld worden dan in het verleden.”

Didier Gosuin

Brussels Minister van Economie

Share This

Share this post with your friends!