Een nieuwe Marchantbrug in Anderlecht 

De Brusselse Regering heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de nieuwe Marchantbrug in Anderlecht.

De Brusselse Regering heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de nieuwe Marchantbrug in Anderlecht.

De Marchantbrug werd gebouwd in 1936 en wordt doorgans “Klein Eiland brug” genoemd. De huidige brug is gesloten voor het verkeer sinds december 2014 omwille van veiligheidsredenen. Deze nieuwe brug zal de oude brug vervangen en bovendien zal ook de omgeving van de brug worden heraangelegd. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd nu ingediend door de Brusselse Regering en het openbaar onderzoek zal binnenkort van start gaan. 

In 2014 werd de bestaande brug gesloten na een veiligheidsinspectie. De brug uit 1936 werd als te onstabiel beoordeeld om intens verkeer toe te laten. Dit nieuwe project komt tot stand dankzij een goede samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, de gemeente Anderlecht, het gewestelijk agentschap SAU-MSI, het bureau Greisch, BUUR cvba en de architect Nina Reyntjens. 

Bij het nieuwe project is veel plaats voorzien voor voetgangers en fietsers. De brug is 7,05 meter breed en voorziet twee voetpaden, twee fietspaden en twee rijstroken voor wagens.  Bovendien is aan beide kanten van het kanaal een doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers in het nieuwe project.

De nieuwe brug zal steunen op de bestaande landhoofden. In de omgeving van de brug wordt groene ruimte voorzien, met speeltuigen en banken. Er zal ook specifieke verlichting worden voorzien, zodat de brug ’s avonds en ’s nacht mooi is verlicht. 

Het geraamde budget bedraagt 5,1 miljoen euro en de werkzaamheden zullen starten in 2020.

Share This

Share this post with your friends!