Good Move, het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan

2014 – …       Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom lanceert de regering Good Move, een dynamisch en participatief proces voor de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan, dat een reglementaire waarde zal hebben.

De grote uitdagingen en veranderingen in het gewest vereisen een doortastender beleid dan tot nu toe het geval was met het verkeersplan IRIS 1. Vanaf de oprichting van het Brussels Gewest in 1989 legde dit plan de basis voor een evenwichtige mobiliteit, die de ontwikkeling van het gewest moest ondersteunen. In 2010 nam het IRIS 2-plan de fakkel over. Ambities: het autoverkeer met 20 procent verminderen, de bereikbaarheid van het gewest garanderen en de levenskwaliteit verhogen. Dit strategische plan legde de grote beleidslijnen vast en stelde ook maatregelen voor om de mobiliteit te verbeteren.

Er was nood aan meer samenhang tussen beleidsmaatregelen en mobiliteitsprojecten, zowel gewestelijk als gemeentelijk. Daarom nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 26 juli 2013 een ordonnantie aan, die een reglementaire waarde verleent aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Het nieuwe plan ontwikkelt het streven van het IRIS 2-plan naar een duurzame mobiliteit op een meer concrete en precieze manier voor de periode 2018-2028. Maar het plan wil ook anticiperen op de evoluties die spelen in onze maatschappij, vooral de gedragsverandering in het vervoer en de nieuwe digitale technologieën. Daarom zal het ook vooruitzichten op een nog langere termijn integreren. Het nieuwe plan wil gaan van een visie op dé mobiliteit naar een visie op meerdere, gedeelde vormen van mobiliteit.

Naast de officiële raadpleging van de gemeenten, die voorzien is in de gewestelijke ordonnantie, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook alle gebruikers van Brussel mobiliseren. Het doel is dat dit plan uitgroeit tot een concreet instrument voor de levenskwaliteit en de dynamiek in het gewest. Dat is de aanpak van Good Move!

Meer informatie op de Good Move op GoodMove.brussels